Miksi yrittäjien kannattaa osallistua kuntavaaleihin?

Kaikissa kunnissa ymmärretään tänä päivänä, että kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja. Viimeistään koronakriisin aikana tämä on nähty, miten tärkeää on, että paikalliset yritykset selviytyvät, jotta pandemiankin jälkeen on ravintoloita, kuntosaleja ja esimerkiksi kampaamoja. Kuntapolitiikassa tarvitaan päättäjiä, jotka arvostavat yrityksiä ja yrittäjiä. He kokevat yritykset tärkeäksi osaksi yhteisöä, eivät kapitalisteiksi tai riistäjiksi. Suurin osa yrittäjistä ansaitsee palkansaajia vähemmän ja heidän sosiaaliturvansa on heikko. Nyt viimeistään jokaisen päättäjän tulee ymmärtää yritysten merkitys meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta, eikä kokea yrityksiä ns. vastapuolena, joita vastustetaan periaatteen vuoksi.

Päätöksenteossa tarvitaan talousosaamista, jota yrittäjiltä löytyy! Panostukset uusiin kouluihin, hyvinvointikeskukseen ja kirjastoon ovat olleet tarpeellisia. Nyt tulee huolehtia, että kaupungin talous kestää kiinteistöjen ylläpidon kustannukset, lainojen hoitokulut, lyhennykset ja poistot. Koronakriisi on kurittanut kuntataloutta kovalla kädellä, työpaikkoja on menetetty ja yritykset ovat kärsineet. Seuraavan kymmenen vuoden aikana huoltosuhteessa tulee tapahtumaan merkittävä muutos huonompaan suuntaan. Tarvitaan osaavaa elinkeinopolitiikkaa ja vastuullista talouspolitiikkaa, jotta voimme jatkossakin turvata investoinnit, koulutuksen ja peruspalvelut. Nokian tulee panostaa taloutensa tervehdyttämiseen, jokaisen päättäjän tulisi tämä ymmärtää! Ei perusteettomia lupauksia, vaan järkevää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa.

Tarvitaan uusia keinoja vanhojen ongelmien ratkaisemiseen. Yritykset ovat aina olleet kekseliäitä, jotka ovat luoneet uusia toimintatapoja, teknologisia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja, joita he ovat kaupallistaneet. Kriisissä yritykset ovat löytäneet selviytymiskeinoja ja uudistuneet, kuten koronakriisi on meille näyttänyt. Menestyvimmät yritykset perustuvat toimintansa yhteistyölle, rohkeudelle, luottamukselle ja jatkuvalle kehittymiselle yhdessä henkilöstön, muiden yritysten ja verkostojen kanssa. Tätä luovuutta, innovatiivisuutta ja rakentavaa yhteistyötä tarvitaan nyt myös kuntapolitiikassa, jossa valitettavasti paistaa esiin näköalattomuus, someriitely ja erilaiset vaihtoehtoiset totuudet. Politiikkaan tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät luovaan ajatteluun, asettamaan järkeviä tavoitteita ja yhteistyössä löytämään ratkaisuja niiden toteuttamiseksi.

Kuntavaaleissa päätetään siitä, onko yrityksille kunnassa tulevaisuutta, vai ei? Nokia teki viime vaalikaudella paljon yrittäjäystävällisiä päätöksiä, kuten perusti elinkeinopoliittisen työryhmän, jossa yrittäjät pääsevät etukäteen ottamaan kantaa päätösten yritysvaikutuksiin. Näin varmistetaan, että Nokialla ei luoda esteitä yrittäjyydelle vaan poistetaan niitä. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta sen toimintaa tulee vielä kehittää ja ennen kaikkea saada valtuustoon lisää yrittäjäyhteistyöstä kiinnostuneita politiikkoja. Nokia on panostanut paljon elinvoimaisuuden kehittämiseen, josta on jo saatu positiivisia tuloksia kuten vahva muuttovoitto, aktiivinen keskustan kehittäminen ja lähijunaliikennekokeilun menestys. Yrittäjien ja kaupungin elinkeinotoimen yhteistyö on ollut erittäin tuloksellista, avointa ja aktiivista. Nokian imago eli ihmisten mielikuva kotikaupungistamme on kehittynyt reilusti parempaan suuntaan.

Tämä positiivinen kehitys ja ilmapiiri pitää turvata ja siihen pitää puhaltaa vielä enemmän yhteishenkeä. Kehotankin nokialaisia yrittäjiä, yritystoiminnan puolesta puhujia ja rakentavaan yhteistyöhön uskovia ihmisiä mukaan vaaleihin. Puolueet kokoavat nyt ehdokaslistojaan! Yrittäjiä tarvitaan kaikkiin puolueisiin mukaan. Itse olen lähtenyt kokoomuksen ehdokkaaksi.