Todennäköisen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hyvinvointipalvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Kaupungin elinvoiman, yritysten ja järkevän talouspolitiikan merkitys vain kasvaa!

Uudistuksella tavoitellaan asukkaiden hyvinvointipalvelujen tasavertaisuutta ja pyritään turvaamaan hyvinvointipalvelujen rahoitus väestön ikääntyessä. Tavoitteet ovat hyviä.

Kuntataloudelle tämä tulee kuitenkin asettamaan haasteita, koska kuntien verotulot ja valtionosuudet vähenevät. Nokialla on viime vuosina investoitu uusiin kouluihin, kirjastoon ja hyvinvointikeskukseen, jolloin nokia on myös velkaantunut. Yleisestikin kunnilla on paljon kiinteistökantaa ja sote-uudistuksen myötä näitä saattaa jäädä jopa tyhjilleen. Tulevaisuudessa kunnat hoitavat kiinteistövastuunsa, poistot ja velat pienemmin verotuloin. Tämä asettaa kuntataloudelle kovia haasteita.

Kuntien järjestämisvastuulle jäävät mm. päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuripalvelut. Vaarana on, että näihin palveluihin suunnatut varat suhteessa pienenevät, kun kunnan talous supistuu. Pystymmekö turvaamaan harrastusmahdollisuudet ja panostamaan koulutukseen?

Hallitus on linjannut, että sote palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Tällöin on vaarana, että hyvinvointialueet tulevat syömään rahaa vielä paljon. Yleisesti ottaen yksityinen palvelutuotanto on asettanut julkiselle palvelutuotannolle kilpailua, joka on pakottanut myös julkisen tuotannon lisäämään tehokkuuttaan. Nyt ei olisi näin.

Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen lisää kunnan tuloja ja ilman lisätuloja Nokiallakin jaetaan entistä enemmän niukkuutta. Nokialla tämä asia on ymmärretty ja kirjattu myös strategiaan, jossa nousee esiin yrittäjyyden edistäminen, keskustan kehittäminen, liikenneyhteydet ja asuntorakentaminen. Nokialla on panostettu nykyaikaiseen markkinointiin ja tämä on tuottanut myös tulosta. Nokia on Pirkanmaan muuttovoittaja, yritystoiminta on vilkasta ja yrittäjien sekä kaupungin yhteistyö on hedelmällistä. Nokia on hyvin yritysmyönteinen kaupunki. Nokialla on paljon vahvaa teollisuutta, jonka merkitys kaupungin hyvinvoinnille on ollut korvaamatonta. Teollisuuden toimintaedellytyksistä tulee jatkossakin huolehtia, se on merkittävä työllistäjä ja veronmaksaja. Elinvoimaisuuteen panostaminen ja järkevä talouspolitiikka ovat entistä tärkeämmässä osassa hyvinvoivaa kuntaa. Tämä tarkoittaa kokoomuslaista politiikkaa ja kokonaisvaltaista näkemystä kaupungin päätöksenteossa.