Yritystoiminta ja elinkeinopolitiikka (tulot)

Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen lisää kunnan tuloja ja ilman lisätuloja Nokiallakin jaetaan entistä enemmän niukkuutta. Yritysmyönteisessä kunnassa yrittäjien äänen tulee kuulua päätöksenteossa ja siksi valtuustoon tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat yrittäjien arjen tarpeet ja haasteet konkreettisesti. Kuntatalous tarvitsee aktiivisia yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja ja tuottavat verotuloja kuntaan. 

Nokia on viime vaalikaudella panostanut paljon elinvoimaisuuden kehittämiseen, josta on jo saatu positiivisia tuloksia kuten vahva muuttovoitto, aktiivinen keskustan kehittäminen ja lähijunaliikennekokeilun menestys. Yrittäjien ja kaupungin elinkeinotoimen yhteistyö on ollut erittäin tuloksellista, avointa ja aktiivista. Nokian imago eli ihmisten mielikuva kotikaupungistamme on kehittynyt reilusti parempaan suuntaan.Tätä tarvitaan lisää!

Järkevä talouden hoito – varojen allokointi (menot)

Panostukset uusiin kouluihin, hyvinvointikeskukseen ja kirjastoon ovat olleet tarpeellisia. Nyt tulee huolehtia, että kaupungin talous kestää kiinteistöjen ylläpidon kustannukset, lainojen hoitokulut, lyhennykset ja poistot. Koronakriisi on kurittanut kuntataloutta kovalla kädellä, työpaikkoja on menetetty ja yritykset ovat kärsineet. Seuraavan kymmenen vuoden aikana huoltosuhteessa tulee tapahtumaan merkittävä muutos huonompaan suuntaan. Tarvitaan osaavaa elinkeinopolitiikkaa ja vastuullista talouspolitiikkaa, jotta voimme jatkossakin turvata investoinnit, koulutuksen ja peruspalvelut. Nokian tulee panostaa taloutensa tervehdyttämiseen. Ei perusteettomia lupauksia, vaan järkevää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa.

Palvelujen turvaaminen ja kehittäminen kunnan ja yksityisten toimijoiden yhteistyöllä (lopputulos)

Järkevä talouspolitiikka on avain peruspalvelujen turvaamiseen. Pelkän turvaamisen lisäksi palveluja voidaa myös kehittää, kun toimitaan järkevällä tavalla.  Todennäköisen sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hyvinvointipalvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntien järjestämisvastuulle jäävät mm. päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuripalvelut.

Tärkeitä turvattavia asioita ovat koulutuksen ja kasvatukset asianmukaiset oppimisympäristöt, kehittää koulujen digitaalisia valmiuksia ja huolehtia opetuksen resursseista ja opettajien jaksamisesta. Yhteistyö Tredun kanssa on tärkeää, jotta yrityksemme saavat jatkossakin osaavaa työvoimaa. Lasten ja nuorten syrjäytymiskehitys on Nokiallakin huolestuttavaa. Nuorten harrastusmahdollisuudet sekä varhaisenpuuttumisen tukipalvelut tulee turvata.