Asiantuntijuuteni pohjaa seuraaviin työtehtäviin, luottamustoimiin ja koulutukseen.

Yrittäjä, toimitusjohtaja Suomen Lakitilitoimisto Oy

Tuotamme 19 osaavan ihmisen voimin taloushallinto-, laki- ja yritysneuvontapalveluja yrityksille, yhdistyksille ja kuntayhtiöille. Palveluihin kuuluu myös isännöinti. Yrittäjien arki, ilot, huolet ja murheet ovat minulle hyvin tuttuja ja tärkeitä. www.lakitilitoimisto.fi

Koulutin tammikuussa 2021 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän johtoryhmälle strategiatyötä.

Luottamustoimet

 • Nokian Yrittäjät Ry, hallituksen puheenjohtaja
 • Pirkanmaan Yrittäjät Ry, hallituksen jäsen
 • Suomen Yrittäjät Ry, valtuuston varajäsen
 • Nokian kaupunki, elinkeinopoliittisen työryhmän jäsen
 • Nokian kaupunki, työllisyyden edistämisen työryhmän jäsen
 • Messut Nokialla – tapahtuman messupäällikkö 2018 ja 2022

Urheiluseuratoiminta

Koulutus

 • Kauppatieteen maisteri, johtaminen ja organisointi (hyvinvointialan organisaatiot)
 • Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja
 • Liiketalouden tradenomi, riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen
 • Opetushallinnon tutkinto, rehtori (opetushallitus)
 • Hyväksytty hallituksen jäsen tutkinto HHJ (kauppakamari)
 • Näyttötutkintomestari (ammatillisen osaamisen arvioijakoulutus)

Aiemmat työtehtävät

 • Yrittäjä, Dealux Oy Koulutus ja konsultointiyritys, joka työskenteli paljon varhaiskasvatuksen parissa; tein kiinteistökehityshankkeita eli rakensimme päiväkoteja, koulutin julkisen ja yksityisen puolen VAKA johtajille ja esimiehille johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutusohjelman, toimin valtakunnallisen päiväkotiketjun johtoryhmässä kehitysjasiantuntijan roolissa. Tämän lisäksi tein teollisuuteen henkilöstöhallinnon, yhteistoiminnan – ja johtamisen toimeksiantoja. Suunnittelin ja toteutin myös liiketalouden perustutkintoon valmistavia oppisopimuskoulutuksia (merkonomi). Näitä hankkeita tein kaksi vuotta ja yrityksen toiminta sulautui nykyisen yritystoimintaani.
 • Liiketoimintajohtaja, Nclean Oy (organisaation koko n. 1300 hlö) Vastasin koko yrityksen operatiivisen toiminnan johtamisesta, tuloksesta ja palvelutyön laadusta. Toimin osana yrityksen johtoryhmää ja vuoden ajan tein hallituksessa toimitusjohtajan raportoinnin. Tämä oli erinomainen oppikoulu suuren yrityksen, monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta. Toimin tehtävässä viisi vuotta.
 • Yrittäjä, Satavartio Oy ja Satavartio Turvallisuustekniikka Oy, Tuotimme vartiointi- ja turvallisuustekniikkapalveluja Pirkanmaalla noin 40 henkilön voimin. Yritystoiminta myytiin. (kesto n. 4 vuotta)
 • Koulutuspäällikkö, turvallisuusala, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Toimin turvallisuusalan koulutuspäällikkönä ja palvelualojen johtoryhmässä. Vastasin ammatillisen koulutuksen ja yrityskoulutusten asiakassuhteista, laadusta, kehittämisestä ja operatiivisesta esimiestyöstä. Toimin myös opetushallituksen turvallisuusalan tutkintotoimikunnassa ja Finnsecurity Ry:n luottamustehtävissä. (kesto n. 2 vuotta
 • Koulutusalavastaava, turvallisuusala,Turun Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus Työtehtävät vastaavat kuin Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa. (kesto n. 4 vuotta)
 • Provalvo Ay, yrittäjä (opiskeluaikainen), suurten yleisötilaisuuksien turvallisuustehtävät ja järjestyksenvalvojien kouluttaminen (henkilöstöä n. 200 järjestyksenvalvojaa)
 • Opiskeluaikana olen tehnyt myös vartijan ja järjestyksenvalvojan töitä sekä luokanopettajan ja eritysluokanopettajan sijaisuuksia. Muuta työkokemusta olen kerryttänyt maataloustöissä, sahatyöntekijänä ja koulunkäyntiavustajana.

Aiemmat luottamustehtävät

 • Nokian Englanninkielisen päiväkodin hallituksen puheenjohtaja. Toimin päiväkodin johtajan esimiehenä, opin tuntemaan päiväkodin arjen haasteita ja toimintatapoja, rakennutimme Nokialle uuden hienon päiväkodin Peppi & Bobbyn.